Messages of Support

Jonathan Davies MBE - Welsh Rugby Legend

Jonathan Davies MBE

Welsh Rugby Legend

Richard, I wish you all the very best and take care! It's just an incredible challenge you are taking on for a fantastic cause so please give generously. Good luck mate.

Richard, dymuniadau gorau a cymer ofal! Mae'n her anhygoel a gobeithio fod pobl yn cyfrannu'n hael at achos mor wych. Pob lwc mêt!

Katherine Jenkins - Singer

KATHERINE JENKINS

Singer

Wishing you every success – you are an inspiration! We will be thinking of you every step of the way...Pob lwc! Katherine x

Annwyl Richard, gan ddymuno pob llwyddiant – rwyt ti'n ysbrydoliaeth! Byddwn ni'n meddwl amdanat bob cam o'r ffordd, – Pob lwc!

Gethin Jones - TV Presenter

GETHIN JONES

TV Presenter

Even after chatting to him, and reading about the 737 Challenge, it's still hard to get your head around what Richard is attempting! He's going to have to gather all his determination, hard work and intense mountaineering training to finish. I wish him all the very best, and wish him a safe and successful return. I will be first in the queue to buy him a belated Christmas pint!

Hyd yn oed ar ol siarad 'da 'fe, a darllen am y 737 Challenge, mae dal i fod yn anodd i wir ddeall beth ma' Richard yn ceisio dros y misoedd nesa'. Bydd rhaid iddo fe casglu ei hyfforddiant ddwys, ei benderfyniad a'i holl waith caled at ei gilydd i orffen. Dymunaf pob lwc iddo fe, a dychwelyd yn ddiogel ac yn lwyddiannus! Fi bydd y cyntaf i brynu peint Nadolig hwyr iddo fe!

John Hartson - Former Welsh International Footballer

JOHN HARTSON

Former Welsh International footballer

Richard you're an amazing guy stay strong and remember the support you have back home, lots are thinking of you and supporting you. I wish you well and good health, top man! John.

Richard – rwyt ti'n foi anhygoel. Bydd yn gryf a chofia am yr holl gefnogaeth sy' gen ti adre. Pob bendith a iechyed da, ti'n dipyn o foi! John.

Gareth Bales - Tottenham Hotspur and Welsh International Footballer

GARETH BALE

Tottenham Hotspur & Welsh International footballer

Richard, the best of luck in your mission to create history! I cannot begin to imagine the size of the journey you are undertaking right now but I am sure you will do everyone proud including the fantastic cause you are doing this for in the first place. Good luck! Gareth Bale

Richard, pob lwc wrth i ti greu hanes! Dwi ddim yn gallu dychmugy maint y daith rwyt ti arni, ond rwy'n siwr fod pawb yn falch iawn ohonot, a bod yr achos rwyt ti'n ei gefnogi mor wych. Pob lwc

The Welsh Rugby Squad and Warren Gatland

THE WELSH RUGBY SQUAD & WARREN GATLAND

Each and every one of the Wales squad and management are behind you every step of the way and wish you all the very best on what will be a fantastic achievement, and congratulations for all your hard work so far in raising funds for a fantastic cause.

Mae pob un aelod o'r garfan ar tîm rheoli y tu cefn i ti bob cam o'r daith, ac ry ni'n dymuno pob lwc i ti gyflawni gamp mor anhygoel. Llongyfarchiadau ar dy waith caled hyd yma wrth godi arain at achos mor arbennig.

Alex Jones - The One Show Courtesy of BBC pictures

ALEX JONES

The One Show

All the luck in the world for the last part of your adventure Richard. You're such an inspiration to all those who have heard about this huge challenge you have undertaken. Best of luck also with hitting the million pound mark. It's a phenomenal amount of money that will of course change and touch thousand of people's lives. Congratulations on all you've achieved so far and good luck on completing what's left. Best wishes, Alex Jones.

Pob lwc yn yr holl fyd i ti Richard ar ran diwethaf dy antur. Rwyt ti'n ysbrydoliaeth i bawb sydd wedi clywed am y sialens enfawr ti'n cyflawni. Pob lwc hefyd ar gyfer codi'r filiwn o bunnau. Mae'n gyfanswm enfawr sydd yn mynd i newid a chyffwrdd bywydau miloedd o bobl. Llongyfarchiadau ar bopeth rwyt ti wedi llwyddo hyd yma, a phob lwc ar gwblhau'r rhan ddiwethaf. Cofion gorau, Alex Jones.

Scramble ammonia buy cheap brand cialis wad buy generic cialis from canada dimly omelette buy cialis online confidential roll deliberate cialis daily use price visit sparrow order cialis us European rug where to buy cialis no prescription turpentine claim buy generic cialis canada offence inside